Verzekeringspremie vergeten te betalen: rij je nu nog verzekerd rond?

Als je de verzekeringspremie voor de verplichte BA-verzekering van je wagen vergeet te betalen, hoef je je nog niet altijd zorgen te maken. Meestal ben je wel degelijk nog verzekerd. Wat zijn de juiste spelregels?

Je verzekeraar stuurt je een vervaldagbericht en vraagt de verzekeringspremie te betalen binnen de vooropgestelde termijn. Wat riskeer je als je deze betaling uit het oog verliest?

Een vergetelheid is geen probleem

Het is niet omdat je de betaling uit het oog verliest, dat je niet meer verzekerd bent als er zich een schadegeval voordoet nadat de vervaldag reeds is verstreken. Je verzekeraar moet blijven betalen.

Je verzekeraar moet je een aangetekende herinneringsbrief sturen waarin je nog 15 dagen de tijd krijgt om te betalen, vooraleer deze de dekking mag intrekken. Heel wat verzekeraars schrijven overigens eerst ook nog eens een gewone (niet-aangetekende brief) waarin je wordt  ‘herinnerd’ aan je openstaande schuld.

Je betaalt na aanmaning nog niet

Betaal je de premie na de aangetekende aanmaning nog niet, dan kan je verzekeraar de polis wel schorsen of opzeggen. Zegt hij de polis op, dan ben je niet meer verzekerd. Bij een schorsing ligt dit anders. Doet er zich een ongeval voor in de periode van de schorsing, dan moet je verzekeraar het slachtoffer toch vergoeden. De verzekeraar kan wat zij uitbetaalde wel binnen bepaalde grenzen bij jou komen terugvorderen.  

Van zodra je de achterstallige premie be­­taalt, komt er een einde aan de schorsing. Dat gebeurt niet retroactief. De waarborg wordt pas de dag na ontvangst van de betaling door de ver­zekeraar opnieuw van kracht.

En bij een omniumverzekering?

Voor een omniumverzekering gelden dezelfde regels. Alleen moet je er daar rekening mee houden dat als je verzekeraar de dekking schorst, deze helemaal geen tussenkomst meer moet verlenen bij een schadegeval.

 

Bron: Gocar.be