Reisbijstand

De bijstandsverzekering is een verzekering voor u, uw familie en uw voertuig. Het doel van een bijstandsverzekering is de klant bijstaan bij pech, een ongeval of ziekte tijdens een verplaatsing. Een bijstandsverzekering kan volledig aan uw gezinssituatie aangepast worden. Als verzekerde kan gekozen worden voor personen, de voertuigen of de personen en voertuigen.

Op basis van duurtijd zijn er twee mogelijkheden.

Er kan gekozen worden voor een jaarcontract of voor een contract op korte termijn. De contracten op korte termijn worden meestal gekozen als reisbijstand voor één bepaalde reis. De jaarcontracten zijn contracten die vooral genomen worden voor de dagelijkse bijstand. Daar het premieverschil tussen tijdelijke contracten en jaarcontracten meestal heel klein is, wordt er vaak gekozen voor een jaarcontract.