Rechtsbijstand

Vaak wordt een waarborg rechtsbijstand samen in een polis BA privé-leven, BA auto of in de brandverzekering aangeboden. Wij verkiezen echter een volledig aparte polis.

Bij een geschil zullen de juristen in dienst van de verzekeringsmaatschappij uw zaak onderzoeken en u een gepast advies verstrekken. Daarna zal uw verzekeraar Rechtsbijstand efficiënt streven naar een oplossing en met de tegenpartij onderhandelen om tot een minnelijke regeling te komen. Meestal vindt de verzekeraar op die manier zelf al een oplossing.

Komt het toch tot een rechtszaak, dan betaalt uw polis ‘rechtsbijstand’ de kosten.