Pensioensparen

Met pensioensparen bouwt u een mooi aanvullend pensioen op en betaalt u elk jaar minder belastingen. Bovenop uw gespaard bedrag krijgt u niet alleen een minimumrente maar geniet u ook een groot belastingvoordeel.

In deze tijd van vergrijzing en onduidelijkheid over de omvang en de financiering van uw wettelijk pensioen,
neemt u maar best geen risico’s. Het is belangrijk om vandaag al uw pensioen voor te bereiden.
Een contract Pensioensparen vormt hierbij de ideale oplossing.

– Het is fiscaal erg voordelig: pensioensparen levert u een belastingvoordeel op van 30 %.
– Het is toegankelijk voor iedereen: van 18 tot 64 jaar, man of vrouw, jong of oud, alleenstaand, samenwonend of gehuwd … iedere belastingplichtige kan van het belastingvoordeel genieten.
– Het is flexibel: u kunt ook maandelijks pensioensparen en zo uw spaarinspanning spreiden.