Levensverzekeringen

De levensverzekering is een van de beste spaarvormen die er bestaat vermits ze heel veel mogelijkheden biedt, alsook een keuze uit een brede waaier van polissen.

We kunnen ermee sparen voor later net zoals bij pensioensparen. Daarbij kan ook nog een overlijdensverzekering genomen worden en zelfs een waarborg bij werkonbekwaamheid.
Er zijn dus diverse combinaties en mogelijkheden volgens de wens van de klant.

Het is een risicoloze belegging waarbij alle betaalde premies 100% gegarandeerd worden. Ze biedt een gewaarborgde opbrengst en een winstdeelname. Bovendien is het afhankelijk van uw persoonlijke situatie ook mogelijk om een belastingsvoordeel te bekomen.

Dat levert een opbrengst op die je moeilijk elders kan vinden.
Kortom, een levensverzekering kan een ideale belegging zijn en een bescherming voor zij die u dierbaar zijn.