Schuldsaldo

Deze polis dekt uw nabestaanden in tegen de financiële schuldvordering na uw overlijden.
Vele hypotheekverstrekkers voeren de dekking van deze waarborg in als een contractuele vereiste.