Auto

BA Auto

De autoverzekering is een bij wet verplichte verzekering voor elke eigenaar van een wagen die het voertuig inschrijft. Deze polis vergoedt de schade die door een aanrijding met uw voertuig veroorzaakt wordt aan derden. Alle inzittenden (met uitzondering van de bestuurder) in het voertuig worden mee als derden beschouwd, en zijn dus automatisch meeverzekerd.

Kleine omnium

De kleine omnium dekt:

• Brand: met inbegrip van ontploffing, steekvlammen, kortsluitingen en bliksem
• Glasbreuk: bij sommige polissen kunnen wij u zelfs het systeem van derde betaler voorstellen. In geval van herstelling of vervanging van uw voorruit, zijruiten of achterruit hoeft u het geld niet voor te schieten.
• Natuurkrachten (waaronder vallende stenen, hagel, overstroming …) en botsing met dieren.
• Diefstal: met inbegrip van home- en carjacking en diefstal van de autosleutels.

Zijn ook inbegrepen : kosten voor de vervanging van de sloten en programmering van gecodeerde sleutels, alsook de kosten door schade bij poging tot diefstal.

Grote omnium

De volledige omnium vult de dekkingen van de mini-omnium aan met een verzekering van alle stoffelijke schade die het gevolg is van vandalisme, aanrijdingen of andere ongevallen.