Gewaarborgd inkomen

De verzekering Gewaarborgd Inkomen is één van de minder bekende waarborgen voor particulieren.
En toch raakt ze een vitaal aspect van ons leven; namelijk onze financiële draagkracht.

Deze verzekering heeft tot doel het verlies aan beroepsinkomsten op te vangen bij een ongeval of een ziekte met een fysiologische of economische invaliditeit als gevolg.

Deze waarborg is zowel voor bedienden als zelfstandigen bestemd. Voor beide categorieën voorziet de sociale zekerheid immers maar in een vrij geringe tegemoetkoming in geval van een arbeidsongeschiktheid.

Zonder afbreuk te willen doen aan hun onbetwistbaar sociaal nut staat het buiten kijf dat de wettelijke uitkeringen het slachtoffer van een ongeval of een ziekte met een invaliditeit als gevolg, niet in staat stellen zijn levensstijl van vóór de gebeurtenis in kwestie, voort te zetten.