Personeel

Groepsverzekering

De groepsverzekering voorziet de werkgever en (enkele van) uw personeelsleden van een extralegaal pensioen. Het is een ideaal en uiterst populair instrument om in plaats van met een gewone loonsverhoging in te stemmen een extra financieel voordeel toe te kennen aan uw werknemers.

Bovendien is het ook de goedkoopste manier om op termijn op een fiscaalvriendelijke manier geld uit uw vennootschap te halen!

Hospitalisatiepolis

Naast het extralegaal pensioen kan er ook nog een hospitalisatieverzekering gekoppeld worden aan de groepsverzekering. Ook hier vormt dit een aantrekkelijke alternatieve vorm van verloning die u bepaalde of alle werknemers kan aanbieden. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

Verzekering Arbeidsongevallen

Krachtens de wet van 10 april 1971 bent u als werkgever verplicht een polis Arbeidsongevallen af te sluiten voor al uw werknemers tijdens het werk of op weg van en naar het werk. Een arbeidsongeval wordt omschreven als een plotse gebeurtenis met externe oorzaak (beroepsziekten) die lichamelijke schade veroorzaakt tijdens en door het uitoefenen van het werk of op weg van en naar het werk. De premie wordt bepaald in functie van de jaarlijkse loonmassa die u uitkeert en wordt uitbetaald bij arbeidsongeschiktheid, hospitalisatie en medische verzorging, invaliditeit en overlijden.