Gebouwen

Een van de grootste bedreigingen voor uw bedrijf is brand en alle gevaren die er door hun aard mee samenhangen (zoals hagel, storm, …) of die er een oorzakelijk verband mee hebben (werkloosheid van uw personeel, regenwater dat op uw machines valt nadat een brand het dak heeft vernield of zelfs de schade aan andermans goederen die bij u opgeslagen liggen).

Diefstallen in afgelegen en onbewaakte bedrijfsgebouwen komen vaker voor dan u denkt.
En vaak zijn het de gloednieuwe voorwerpen van grote waarde die verdwijnen.
Ook deze risico’s kunt u laten opnemen in deze polis.

De waarborg brand dekt met andere woorden de onmiddellijke gevaren die uw roerend en onroerend vermogen bedreigen.