Veilig barbecuen met deze 10 tips!

1. Zorg ervoor dat de barbecue stabiel staat.

Plaats de barbecue op een goede, stevige, vlakke ondergrond. Zet de barbecue nooit op een wankele (tuin)tafel.
Leg het snoer van een elektrische barbecue zo min mogelijk in de looproute en laat het over de grond lopen. Bij struikelen kan de barbecue omvallen.

2. Plaats de barbecue ver van brandbaar materiaal

3. Steek de barbecue veilig aan.

4. Hou afstand

5. Draag aangepaste kleding

6. Barbecue en alcohol gaan niet samen

Let op een overmatig gebruik van alcoholische dranken. Ook bij BBQ is er een BOB. Wie bakt, drinkt niet.
In de buurt van het toestel mogen zich geen alcoholhoudende dranken bevinden. De hitte zou de alcoholdampen immers kunnen doen ontvlammen en zo ernstige brandwonden veroorzaken.

7. Veilig bedienen

9. Ruim de barbecue veilig op

10. Als zich toch een ongeluk voordoet

Terug naar het overzicht