Hoe en wanneer kan ik beroep doen op mijn verzekering Rechtsbijstand?

Zodra u in een geschil betrokken bent, dient u uw verzekeraar daarvan op de hoogte te brengen. Die zal eerst trachten te zoeken naar een buitengerechtelijke oplossing zodat uw juridisch probleem opgelost is.

Mocht een gerechtelijke procedure nodig blijken, dan zal uw verzekering instaan voor de gerechtskosten, de expertisekosten en de honoraria van de advocaat.

Start nooit een gerechtelijke procedure op of maak nooit bepaalde kosten (expert, deurwaarder, advocaat) zonder dat u daartoe groen licht van uw verzekeraar gekregen hebt. Als u het niet met uw verzekeraar eens bent over het beheer van uw dossier, kunt u gebruikmaken van de objectiviteitclausule: die houdt in dat u het recht hebt een advocaat te raadplegen over uw slaagkansen (zie schema verderop). 

Bron: Assuralia

Terug naar het overzicht