Enkele tips voor een veilige barbecue!

1. Zorg ervoor dat de barbecue stabiel staat.

Plaats de barbecue op een goede, stevige, vlakke ondergrond. Leg het snoer van een elektrische barbecue zo min mogelijk in de looproute en laat het over de grond lopen. Bij struikelen kan de barbecue omvallen en je kan gloeiend hete kolen over je heen krijgen. Plaats een barbecue dus nooit op een tuintafel, een hellende ondergrond, losse houten planken of stukken karton.

2. Plaats de barbecue ver van brandbaar materiaal

Het is niet altijd gemakkelijk om de barbecue aan te krijgen. Een van de trucs is dan om het vuur aan te wakkeren. Doe dit echter op een voorzichtige manier, en vermijd dat je barbecue in volle wind komt te staan. Onverwachte hoge vlammen of hevige rookontwikkeling kunnen namelijk zware schade aanrichten.

3. Steek de barbecue veilig aan.

4. Hou afstand

5. Draag aangepaste kleding

6. Barbecue en alcohol gaan niet samen

Let op overmatig gebruik van alcoholische dranken. Ook bij BBQ is er een BOB. Wie bakt, drinkt niet.
In de buurt van het toestel mogen zich geen alcoholhoudende dranken bevinden. De hitte zou de alcoholdampen immers kunnen doen ontvlammen en zo ernstige brandwonden veroorzaken.

7. Veilig bedienen

8. Ruim de barbecue veilig op

9. Als zich toch een ongeluk voordoet

 

Terug naar het overzicht