Riiing, de schoolbel! Een schoolverzekering, wat is dat?

Zodra september nadert, weet je dat het zover is: het schooljaar gaat van start! Kinderen lopen luidkeels doorheen de gangen van de school, groeperen zich in hun trouwe vriendenkring en slaken de diepste zuchten voor de eerste toets van het jaar. Ieder jaar vormen dit herhaaldelijke en onoverkoombare situaties. Net zoals de verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid-verzekering die iedere school elke 365 dagen van een jaar dient aan te gaan.

Docent(e) of leerling(e)?

Heb je schoolgaande kinderen of maak je zelf deel uit van het onderwijs? Dan klinkt dit vast als muziek in de oren: de énige echte schoolverzekering. Dit is een niet-verplichte verzekering die de mogelijke schade dekt, die tijdens een schoolactiviteit of naschoolse activiteit optreedt.

Specifiek is een school wel verplicht om een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand aan te gaan. In het geval van niet-leerlingen of niet-docenten, zijn ook niet-loontrekkenden of vrijwilligers op school beschermd door deze verzekering. Iedere persoon die hieronder valt, heeft dus ook het recht om dit op te vragen bij zijn/haar onderwijsinstelling indien hierover twijfels bestaan.

Wat is verzekerd met een schoolverzekering?

Vermits de scholen zich volop aan het voorbereiden zijn op het nieuwe jaar, is het handig om op de hoogte te zijn van alle formaliteiten die hierbij komen kijken. Onder meer, het in orde brengen van de schoolverzekering. Deze geldt (meestal) op alle schoolse, naschoolse en buitenschoolse activiteiten – voor zowel docent als leerling. In de meeste gevallen gaan scholen hiervoor een uitgebreide polis aan, waardoor zowel burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en ongevallen verzekerd zijn. Maar vermits sommige scholen hier van afwijken, vraag je dit best na bij jouw eigen onderwijsinstelling.

Stel dat jouw onderwijsinstelling jou bescherming biedt bij ongevallen, dan kan je niet burgerlijk aansprakelijk gesteld worden bij de volgende situaties:

Ongevallen- en familiale verzekering als surplus!

Natuurlijk, is het geen overbodige luxe om zelf ook enkele verzekeringen onder de arm te nemen. Denk hierbij aan een ongevallenverzekering die jou of jouw kind safe stelt in ernstige (eventueel zelfs drastische) situaties waarbij ziekenhuiskosten de lucht ingaan. Of een familiale verzekering die tussenkomt bij schade aan derden.

Heb je nog enkele vragen die je wenst te stellen voor de scholen terug hun deuren openen? Maak meteen een afspraak!

Terug naar het overzicht