Is mijn kind op kamp wel verzekerd?

Gaat uw kind deze zomer op kamp als lid of als animator? Wat met de verzekering? Check het via deze tips.

​In ons land zijn meer dan 350.000 kinderen aangesloten bij een jeugdbeweging, zoals de scouts, Chiro, KSA, VKSJ  …. . Uiteraard doen zich tijdens de activiteiten van de jeugdbeweging al eens ongevallen voor, waarbij kinderen zich pijn doen. Welke verzekering komt dan tussen?

​Gaat er in de jeugdbeweging iets mis, stel u dan eerst volgende vraag:

Is er sprake van een ‘fout’ van iemand? En is die fout de oorzaak van het ongeval en de schade die eruit voortvloeit?

Ja, er is sprake van een ‘fout’

Neen, er is geen fout begaan

​In dat geval komt er geen aansprakelijkheidsverzekering tussen. Jeugdbewegingen sluiten voor dergelijke gevallen soms een ongevallenverzekering af. We raden u aan om dit te controleren. Vraag aan de verantwoordelijken of de jeugdbeweging zo’n ongevallenverzekering onderschreven heeft en wat de waarborgen zijn.

Om zeker te zijn, bevelen we u aan om zelf een ongevallenverzekering te nemen. Zo kunt u uw kind(eren) zorgeloos naar de jeugdbeweging sturen.

Bron: AG Insurance

 

Terug naar het overzicht