Enkele feiten op een rij over het mobiliteitsgedrag van de Vlaming

Naar aanleiding van de week van de mobiliteit brengen we in dit artikel enkele opvallende zaken in kaart omtrent het verplaatsingsgedrag van de Vlaming. Wie verplaatst zich het meest? Naar waar en waarom? Waarmee verplaatst de Vlaming zich en voor hoelang en hoe ver?

Facts and figures

➔    De Vlaming verplaatst zich gemiddeld 2,42 keer per dag en brengt ongeveer 71 minuten per dag door in het verkeer. Dat komt overeen met ongeveer 22,21 minuten per verplaatsing. Daarnaast leggen we gemiddeld 31,84 km per persoon per dag af.

➔    Ongeveer 65 % van de verplaatsingen wordt met de auto gedaan, hetzij als bestuurder, hetzij als passagier. Opvallend is wel dat we steeds minder in de passagierszetel kruipen, maar zelf maar al te graag achter het stuur kruipen. 14,19 % verplaatst zich met de fiets tegenover 12,34 % die de benen neemt. 6,8 % van de verplaatsingen gebeurt met het openbaar vervoer.

➔    In grote steden wijken de cijfers het sterkste af van de gemiddelden. Daar daalt het aandeel autobestuurders naar 31,44 % en stijgt het aandeel voetgangers tot 25,51 %. Opvallend is ook dat men in grote steden vaker verschillende vervoersmiddelen combineert.

➔    Wij Vlamingen verplaatsen ons hoofdzakelijk voor 3 redenen:

  1. 31,33 % functionele verplaatsingen. Denk hierbij aan werk- en onderwijsgerelateerde verplaatsingen.
  2. 26,03 % winkelen en diensten
  3. 28,47 % recreatieve verplaatsingen. Denk hierbij aan iemand een bezoek brengen, wandelen, rondrijden, joggen, ontspanning, sport- en cultuur uitstapjes.

➔    Maar liefst 83,38 % van de Vlaamse 18-plussers heeft een rijbewijs. Bij mannen ligt het aandeel hierin (88,66 %) net iets hoger dan bij vrouwen (78,24 %).

➔    De meeste Vlaamse gezinnen bezitten minstens één auto waarvan 31,66 % van de gezinnen er meerdere heeft. 15,87 % van de gezinnen heeft geen wagen. Fietsen daarentegen doen het beter met gemiddeld 2,3 fietsen per gezin. Opmerkelijk is dat maar liefst 20,13 % van de Vlaamse gezinnen minstens één elektrische fiets bezit. Dat is een grote stijging ten opzichte van de vorige jaren.

Wat zijn nu de populairste vervoersmiddelen?

De wagen blijft nog steeds het populairste transportmiddel (in km’s). Daarop volgt het openbaar transport met trein, tram en bus. De fiets wint jaarlijks aan aandeel maar blijft relatief beperkt ten opzichte van de auto en het openbaar vervoer.

Cijfers afkomstig van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaanderen.

Terug naar het overzicht