Financiële steun voor uw studerend kind

We kunnen er niet buiten: hoger onderwijs, al dan niet op universitair niveau, is niet gratis. Afhankelijk van de gekozen instelling of studierichting kunnen de kosten soms erg hoog oplopen. Naast de zuivere “onderwijs”-kosten, moet je ook rekening houden met tal van andere uitgaven zoals huisvesting, maaltijden of verplaatsingen. Voor kinderen die op kot gaan, mag u rekenen op maximaal 2.680 euro voor een verblijf van 10 maanden, exclusief studiekosten. Voor je verplaatsingen kan je nagaan of je geen recht hebt op een korting voor studenten. De NMBS, De Lijn in Vlaanderen, de MIVB in Brussel en de TEC in Wallonië bieden studententarieven op vertoon van je studentenkaart. Denk erom die te vragen bij je inschrijving. Al die kosten kunnen echter wel eens een financieel tekort tot gevolg hebben bij hun ouders. Zo is een studiebeurs een mooi extraatje, maar vaak volstaat dat zelfs niet. Een studiefinanciering biedt hiervoor de oplossing.

Nog voor je je inschrijft doe je er ook goed aan te informeren naar een studiebeurs. Je hebt vast al horen praten over studiebeurzen die door de overheid worden toegekend, maar weet dat er ook privéondernemingen zijn die de studies voor bepaalde profielen financieren. Als je geen recht hebt op een studiebeurs of als die te laag uitvalt, heb je altijd nog de mogelijkheid om een lening aan te gaan.

 

Financiering met eigen middelen

Beschikken uw ouders of uzelf over voldoende inkomsten om uw opleiding te bekostigen, dan kan u met een gerust hart studeren zonder externe hulp te zoeken.

Studiefinanciering: de oplossing bij financiële druk

Studiefinanciering is een studietoelage van de Vlaamse overheid die studenten krijgen om hun studiegeld en levensonderhoud te betalen. Wanneer studiekosten te hoog oplopen, wordt er beroep gedaan op een studiefinanciering.

Studielening: lening afbetalen voor studies kinderen

Afhankelijk van school tot school kunt u als ouder een studielening aanvragen als studiefinanciering. Wilt u uw spaargeld onder controle houden of zwaardere kosten dekken, dan kunt u een persoonlijke lening overwegen.

Huurwaarborgrekening: haal meer uit uw studiefinanciering

Een huurwaarborgrekening is een geblokkeerde spaarrekening waar niemand toegang tot heeft tijdens de duur van het huurcontract. Op deze rekening wordt de huurwaarborg gestort. Noch de huurder, noch de verhuurder heeft de nodige rechten. Deze huurwaarborgrekening wordt vaak gebruikt bij de huur van een studentenkot. En achteraf krijg je de waarborg terug!

 

Contacteer ons gerust voor meer informatie. We kijken graag naar uw persoonlijke situatie om adives op maat te kunnen bieden.

Bronnen:

Wikifin